Vil du bli vår sponsor?

Mulighetenes hus er avhengig av tilskudd for videre drift av et tiltak vi vet har betydning for deltakernes livskvalitet, men som også kan gi en stor samfunnsøkonomisk gevinst på sikt.

Vennesla kommunen har fra 2015 til 2018 mottatt statlig tilskudd for å gjennomføre et prosjektsamarbeid med Mulighetenes hus. I årene 2009-2015 kjøpte kommunen på andre måter tjenester av Mulighetenes hus gjennom barnevern og NAV.

Hvert år søker vi til statelig støtte til de ulike tiltakene våre, dette er støtte som blir øremerket til de gitte tiltakene. Det er flere organisasjoner som søker midler, og dermed er det ikke alltid vi får støtte til alt vi ønsker. I tillegg kreves det at vi har en egenandel for hvert tiltak vi søker støtte til. Siden vi driver frivillig og ikke har noe profitt på tilbudene våre, er vi derfor også avhengige av midler utenfra.

Vi ønsker deg som sponsor

Vi er takknemlig for alt av sponsede midler og donasjoner vi kan få. Dette vil gi oss mulighet til å opprettholde en buffer til egenandeler og dermed også kan utvide og søke om støtte til flere tiltak som vil kunne hjelpe enda flere. I tillegg mener vi at vårt forebyggende arbeid på sikt vil være med på å spare kommunen for mye penger.

Vi er også avhengig av og takknemlig for sponsede produkter/tjenester som vi har behov for i vår drift. På denne måten kan vi bruke de økonomiske midlene vi har på å gjøre tilbudene ut til brukerne best mulig.

Vi har behov for hjelp innen ulike arenaer som for eksempel:
  • Økonomistyring (veiledning til deltakerne i våre ressursgrupper)
  • It og markedsføringstjenester (reklame/trykk/foto og video)
  • Turer og aktiviteter (inngangsbilletter og andre tilbud som gjør at vi kan skape et nettverk og sosial tilhørighet for barnefamilier med lav inntekt.
  • Vi har også behov for midler til gratis barnebursdag (gaver, dekorasjon, spill etc.).

En investering av økonomiske midler i dette tiltaket, vil ikke bare ha betydning for deltakernes livskvalitet, men det kan også gi en stor samfunnsøkonomisk gevinst på sikt.

Vi tror på lokalsamfunnet

Vi tror på forebygging og tett oppfølging av enkeltindivider, i tillegg til at vi tror på å bruke de ressursene mennesker har. Vi ønsker å se på løsninger fremfor begrensninger, men er avhengig av hjelp og bidrag fra frivillige, næringsliv og lokale bedrifter. Vi ønsker derfor å skape et godt samarbeid lokalt i håp om at vi sammen kan skape muligheter for alle. Vi ønsker at dette også kan være med på å bidra til et rausere og varmere lokalsamfunn hvor vi viser at vi tar vare på hverandre og løfter hverandre opp og frem uavhengig av sosial status.

Hvorfor det vi gjør funker

Det finnes gode tilbud i det offentlige, men det kan ofte være en utfordring for offentlige instanser i henhold til tid og ressurser. I samarbeidet med saksbehandlere i barnevernet, har vi fått mange tilbakemeldinger på at de har begrenset tid på hver enkelt bruker. En faktor som også har betydning for barnevernets arbeid, er knyttet til den kontrollrollen de har. Barnevernet har en kontrollrolle som kan påvirke relasjonen mellom saksbehandler og bruker. Brukernes motstand og forsvar kan skape store utfordringer i samarbeidet, noe som kan forsterkes dersom saksbehandlerne har begrenset tid.

Trygg og langsiktig relasjon med deltakerne

Da vi ikke har den samme kontrollrollen, kan det være lettere for oss å raskt oppnå en trygg relasjon og et godt samarbeid. I tilfeller der motstanden er stor, kan vi også være tilgjengelig med hjelp og støtte i prosessen med å opparbeide et godt samarbeid med barnevernet. Dette handler ikke om at saksbehandlerne i barnevernet gjør en dårlig jobb. Vår opplevelse er heller det motsatte, men de har ofte ikke de samme mulighetene.

Vi har erfart at vi kan være et supplement til det offentlige da vi har en helt annen tidsramme og flere ressurser i oppfølgingen av deltakerne. Når deltakere har fått en god og trygg relasjon til gruppelederen i en ressursgruppe på Mulighetenes hus, blir det lettere å være åpen om utfordringer og problemer, noe som ofte fører til at man raskt kommer i gang med et positivt endringsarbeid. Dette kan ha avgjørende betydning for utviklingen av allerede oppståtte problemer og i forebyggingen av nye problemer. Altså opplever Mulighetenes hus å være et tilbud i samsvar med Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021), der det i avsnittet om «En sterk frivillig sektor» på side 59 heter:

«Det er et mål å støtte frivillig sektors arbeid med foreldrestøtte. Frivillige organisasjoner møter foreldre som offentlige tjenester ikke alltid klarer å nå. Frivilligheten bidrar til utviklingen av nye lavterskeltilbud, og er et viktig supplement til det offentlige hjelpetilbudet. Blant annet tilbyr frivillig sektor mange åpne møteplasser for foreldre. De tilbyr hjemmebesøk til nye foreldre, og ulik hjelp og støtte til særlig sårbare grupper. Regjeringen vil styrke samarbeidet med frivillige og private aktører for å legge til rette for et mangfold i tilbudet (Regjeringens politiske plattform 2018). Det er viktig å gjøre bruk av frivillighetens kompetanse i arbeidet med foreldrestøtte. Utvikling av tilskuddsordninger skal bidra til å støtte opp under frivillig sektors arbeid.» (Regjering.no).

I arbeidet med gruppene som ledes av høykompetente ansatte, har vi erfart at innsatsen til et titalls frivillige idealister med relevant fagkompetanse – en sykepleier, en jordmor, en lege, pedagoger, sosionomer og erfaringskonsulenter – har hatt stor betydning. Det er et stort engasjement hos de frivillige som har stor innvirkning på hva vi klarer å oppnå i arbeidet. De frivillige sin innsats i gruppearbeidet gjør at vi kan gjennomføre mye med de økonomiske midlene vi har til rådighet.

Bli med på reisen sammen med oss

Ved å samarbeide med oss vil din bedrift være med på å skape muligheter for andre mennesker til å komme seg ut i jobb. Til å få en tilhørighet, til å skape et nettverk og til å kunne bruke sine ressurser til å bidra i samfunnet.

Ønsker du å bli vår sponsor, tilby tjenester eller donasjoner; Ta kontakt for en prat og mer utfyllende informasjon om vår organisasjon.

Vi ønsker å høre fra deg!

Næringslivet i Vennesla
heier på oss i kampen
mot utenforskap!

Vil du bli vår sponsor?

Vi søker sponsorer

Mulighetenes hus er avhengig av tilskudd for videre drift av et tiltak vi vet har betydning for deltakernes livskvalitet, men som også kan gi en stor samfunnsøkonomisk gevinst på sikt.

Vennesla kommunen har fra 2015 til 2018 mottatt statlig tilskudd for å gjennomføre et prosjektsamarbeid med Mulighetenes hus. I årene 2009-2015 kjøpte kommunen på andre måter tjenester av Mulighetenes hus gjennom barnevern og NAV.

Hvert år søker vi til statelig støtte til de ulike tiltakene våre, dette er støtte som blir øremerket til de gitte tiltakene. Det er flere organisasjoner som søker midler, og dermed er det ikke alltid vi får støtte til alt vi ønsker. I tillegg kreves det at vi har en egenandel for hvert tiltak vi søker støtte til. Siden vi driver frivillig og ikke har noe profitt på tilbudene våre, er vi derfor også avhengige av midler utenfra.

Vi ønsker deg som sponsor

Vi er takknemlig for alt av sponsede midler og donasjoner vi kan få. Dette vil gi oss mulighet til å opprettholde en buffer til egenandeler og dermed også kan utvide og søke om støtte til flere tiltak som vil kunne hjelpe enda flere. I tillegg mener vi at vårt forebyggende arbeid på sikt vil være med på å spare kommunen for mye penger.

Vi er også avhengig av og takknemlig for sponsede produkter/tjenester som vi har behov for i vår drift. På denne måten kan vi bruke de økonomiske midlene vi har på å gjøre tilbudene ut til brukerne best mulig.

Vi har behov for hjelp innen ulike arenaer som for eksempel:
  • Økonomistyring (veiledning til deltakerne i våre ressursgrupper)
  • It og markedsføringstjenester (reklame/trykk/foto og video)
  • Turer og aktiviteter (inngangsbilletter og andre tilbud som gjør at vi kan skape et nettverk og sosial tilhørighet for barnefamilier med lav inntekt.
  • Vi har også behov for midler til gratis barnebursdag (gaver, dekorasjon, spill etc.).

En investering av økonomiske midler i dette tiltaket, vil ikke bare ha betydning for deltakernes livskvalitet, men det kan også gi en stor samfunnsøkonomisk gevinst på sikt.

Vi tror på lokalsamfunnet

Vi tror på forebygging og tett oppfølging av enkeltindivider, i tillegg til at vi tror på å bruke de ressursene mennesker har. Vi ønsker å se på løsninger fremfor begrensninger, men er avhengig av hjelp og bidrag fra frivillige, næringsliv og lokale bedrifter. 

Vi ønsker derfor å skape et godt samarbeid lokalt i håp om at vi sammen kan skape muligheter for alle. Vi ønsker at dette også kan være med på å bidra til et rausere og varmere lokalsamfunn hvor vi viser at vi tar vare på hverandre og løfter hverandre opp og frem uavhengig av sosial status.

 

Næringslivet i Vennesla heier på oss i kampen mot utenforskap!

Hvorfor det vi gjør funker

Det finnes gode tilbud i det offentlige, men det kan ofte være en utfordring for offentlige instanser i henhold til tid og ressurser. I samarbeidet med saksbehandlere i barnevernet, har vi fått mange tilbakemeldinger på at de har begrenset tid på hver enkelt bruker. 

En faktor som også har betydning for barnevernets arbeid, er knyttet til den kontrollrollen de har. Barnevernet har en kontrollrolle som kan påvirke relasjonen mellom saksbehandler og bruker. Brukernes motstand og forsvar kan skape store utfordringer i samarbeidet, noe som kan forsterkes dersom saksbehandlerne har begrenset tid.

Trygg og langsiktig relasjon med deltakerne

Da vi ikke har den samme kontrollrollen, kan det være lettere for oss å raskt oppnå en trygg relasjon og et godt samarbeid. I tilfeller der motstanden er stor, kan vi også være tilgjengelig med hjelp og støtte i prosessen med å opparbeide et godt samarbeid med barnevernet. Dette handler ikke om at saksbehandlerne i barnevernet gjør en dårlig jobb. Vår opplevelse er heller det motsatte, men de har ofte ikke de samme mulighetene.

Vi har erfart at vi kan være et supplement til det offentlige da vi har en helt annen tidsramme og flere ressurser i oppfølgingen av deltakerne. Når deltakere har fått en god og trygg relasjon til gruppelederen i en ressursgruppe på Mulighetenes hus, blir det lettere å være åpen om utfordringer og problemer, noe som ofte fører til at man raskt kommer i gang med et positivt endringsarbeid. 

Dette kan ha avgjørende betydning for utviklingen av allerede oppståtte problemer og i forebyggingen av nye problemer. Altså opplever Mulighetenes hus å være et tilbud i samsvar med Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021), der det i avsnittet om «En sterk frivillig sektor» på side 59 heter:

«Det er et mål å støtte frivillig sektors arbeid med foreldrestøtte. Frivillige organisasjoner møter foreldre som offentlige tjenester ikke alltid klarer å nå. Frivilligheten bidrar til utviklingen av nye lavterskeltilbud, og er et viktig supplement til det offentlige hjelpetilbudet. 

Blant annet tilbyr frivillig sektor mange åpne møteplasser for foreldre. De tilbyr hjemmebesøk til nye foreldre, og ulik hjelp og støtte til særlig sårbare grupper. Regjeringen vil styrke samarbeidet med frivillige og private aktører for å legge til rette for et mangfold i tilbudet (Regjeringens politiske plattform 2018). Det er viktig å gjøre bruk av frivillighetens kompetanse i arbeidet med foreldrestøtte. Utvikling av tilskuddsordninger skal bidra til å støtte opp under frivillig sektors arbeid.» (Regjering.no).

I arbeidet med gruppene som ledes av høykompetente ansatte, har vi erfart at innsatsen til et titalls frivillige idealister med relevant fagkompetanse – en sykepleier, en jordmor, en lege, pedagoger, sosionomer og erfaringskonsulenter – har hatt stor betydning. Det er et stort engasjement hos de frivillige som har stor innvirkning på hva vi klarer å oppnå i arbeidet. De frivillige sin innsats i gruppearbeidet gjør at vi kan gjennomføre mye med de økonomiske midlene vi har til rådighet.

Bli med på reisen sammen med oss

Ved å samarbeide med oss vil din bedrift være med på å skape muligheter for andre mennesker til å komme seg ut i jobb. Til å få en tilhørighet, til å skape et nettverk og til å kunne bruke sine ressurser til å bidra i samfunnet.

Ønsker du å bli vår sponsor, tilby tjenester eller donasjoner; Ta kontakt for en prat og mer utfyllende informasjon om vår organisasjon.

Vi ønsker å høre fra deg!


Kontaktinfo: