Vi gjør en forskjell for folk og miljøet!

Vi gjør en forskjell for folk og miljøet

Selvhjelpsgruppe - Traumer

Dette er en selvhjelpsgruppe for deg som har vært utsatt for psykisk og, eller fysisk vold, seksuelle overgrep og andre traumer.

Om gruppen:

Vår visjon er å skape et trygt sted å være, hvor man kan ha samtaler om hvordan man kan bli den beste utgaven av seg selv. I gruppen er det stort rom for felles refleksjon og samtale, med fokus på veien videre, å forstå seg selv i lys av det man har opplevd, sin smerte og dele dette med de andre. I gruppen vil vi se hverandre, vokse og hjelpe hverandre å ta livet tilbake.

Vi er 5-8 deltakere som samles på Mulighetenes Hus hver tirsdag fra kl.18.00-20.00. Det blir servering av kaffe, te og frukt.

Sentrale tema:

 • Hvordan håndtere smerten du har blitt påført av andre
 • Sinne, sorg og motløshet
 • Grensesetting og egenomsorg
 • Hva er din største sorg?
 • Tilgivelse
 • Ut av offerrollen
Målgruppe:

For deg som er over 18 år, med erfaringer med traumer.

Gruppeansvarlige:

Raya 2
Raya-Maritha Theresa Fredriksen

Hun har selv erfaringer med traumer og sier følgende: 

«Noen ting er for vanskelig å bære alene. Beste måten å komme videre på, kan være å dele det med noen som forstår, fordi de har vært der selv».

Britt
Britt Anita Lislevann

Har opplevd vold og overgrep fra ung alder, men bestemte seg tidlig for at hennes ovegriper ikke skulle få knekke henne

«Don´t be afraid to start over again. This time, you are not starting from scratch, you are starting from experience»

 – Unknown

Ønsker du å søke om plass, eller mer informasjon om tilbudet, kan du gjøre det her:

Traumegruppe

Vi behandler alle opplysninger om våre søkere – navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, målgruppe og eventuelle helseopplysninger – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å kunne ta en samlet vurdering av deltakere til våre turer, aktiviteter og øvrige tilbud. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det er nødvendig i forbindelse med reservasjon av ferietilbud/aktiviteter. Kun helt nødvendige opplysninger blir eventuelt delt med våre samarbeidspartnere. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. 

Selvhjelpsgruppe - Traumer

Dette er en selvhjelpsgruppe for deg som har vært utsatt for psykisk og, eller fysisk vold, seksuelle overgrep og andre traumer.

Om gruppen:

Vår visjon er å skape et trygt sted å være, hvor man kan ha samtaler om hvordan man kan bli den beste utgaven av seg selv. 

I gruppen er det stort rom for felles refleksjon og samtale, med fokus på veien videre, å forstå seg selv i lys av det man har opplevd, sin smerte og dele dette med de andre. 

I gruppen vil vi se hverandre, vokse og hjelpe hverandre å ta livet tilbake.

Vi er 5-8 deltakere som samles på Mulighetenes Hus hver tirsdag fra kl.18.00-20.00. Det blir servering av kaffe, te og frukt.

Sentrale tema:

 • Hvordan håndtere smerten du har blitt påført av andre
 • Sinne, sorg og motløshet
 • Grensesetting og egenomsorg
 • Hva er din største sorg?
 • Tilgivelse
 • Ut av offerrollen
Målgruppe:

For deg som er over 18 år, med erfaringer med traumer.

raya ny
Raya-Maritha Theresa Fredriksen

Hun har selv erfaringer med traumer og sier følgende: 

«Noen ting er for vanskelig å bære alene. Beste måten å komme videre på, kan være å dele det med noen som forstår, fordi de har vært der selv».

Britt
Britt Anita Lislevann

Har opplevd vold og overgrep fra ung alder, men bestemte seg tidlig for at hennes ovegriper ikke skulle få knekke henne

«Don´t be afraid to start over again. This time, you are not starting from scratch, you are starting from experience»

 – Unknown

Ønsker du å søke om plass, eller mer informasjon om tilbudet, kan du gjøre det her:

Traumegruppe

Vi behandler alle opplysninger om våre søkere – navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, målgruppe og eventuelle helseopplysninger – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å kunne ta en samlet vurdering av deltakere til våre turer, aktiviteter og øvrige tilbud. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det er nødvendig i forbindelse med reservasjon av ferietilbud/aktiviteter. Kun helt nødvendige opplysninger blir eventuelt delt med våre samarbeidspartnere. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. 

Kontaktinfo: