Gi din støtte

Frem til nå har vi hatt en ustabil og lite forutsigbar økonomi. Dette gjør det vanskelig å gi en stabil oppfølging av familiene vi jobber med.

Hvert år søker vi til statelig støtte til de ulike tiltakene våre, dette er støtte som blir øremerket til de gitte tiltakene. Det er mange om beinet og derfor er det ikke alltid vi får støtte til alt vi ønsker. I tillegg kreves det at vi har en egenandel for hvert tiltak vi søker støtte til. Siden vi driver frivillig og ikke har noe profitt på tilbudene våre, er vi avhengige av midler utenfra.

Vår visjon

Vi ønsker å bli kjent med mennesker som av ulike grunner faller utenfor arbeidsliv, skole og sosialt fellesskap. Vi vet at dette gjelder mange i Vennesla og at flere av disse kommer fra familier som har slitt med utenforskap i generasjoner. 

Vi tror at dette mønsteret kan brytes. Vi tror alle kan bidra, at alle har ressurser også til å hjelpe hverandre. Vi tror på frivillig innsats sammen med profesjonell veiledning individuelt, i ressursgruppe og familietiltak. Vi tror at et godt miljø består av ulike mennesker, med ulik kunnskap og livserfaring. Vi tror at mange bedrifter, ledere og privatpersoner vil tjene på å samarbeide med oss.

Vi tenker

Langsiktig og tror at relasjoner man får på Mulighetenes hus er noe som kan vare livet ut.

Vi drømmer om å gjøre en forskjell!

Og vi håper at du gjør det samme. Støtt oss gjerne med et engangsbeløp til konto: 3100.12.83548 eller vipps til 523044

Vi tar også imot donasjoner av klær og enkelt interiør som vi da deler ut i vår gjenbruksbutikk. Les mer om den her.

På forhånd takk!

Gi din støtte

Gi din støtte

Frem til nå har vi hatt en ustabil og lite forutsigbar økonomi. Dette gjør det vanskelig å gi en stabil oppfølging av familiene vi jobber med.

Hvert år søker vi til statelig støtte til de ulike tiltakene våre, dette er støtte som blir øremerket til de gitte tiltakene.

Det er mange om beinet og derfor er det ikke alltid vi får støtte til alt vi ønsker. I tillegg kreves det at vi har en egenandel for hvert tiltak vi søker støtte til. Siden vi driver frivillig og ikke har noe profitt på tilbudene våre, er vi avhengige av midler utenfra.

Vår visjon

Vi ønsker å bli kjent med mennesker som av ulike grunner faller utenfor arbeidsliv, skole og sosialt fellesskap. Vi vet at dette gjelder mange i Vennesla og at flere av disse kommer fra familier som har slitt med utenforskap i generasjoner. 

Vi tror at dette mønsteret kan brytes. Vi tror alle kan bidra, at alle har ressurser også til å hjelpe hverandre. Vi tror på frivillig innsats sammen med profesjonell veiledning individuelt, i ressursgruppe og familietiltak. Vi tror at et godt miljø består av ulike mennesker, med ulik kunnskap og livserfaring. Vi tror at mange bedrifter, ledere og privatpersoner vil tjene på å samarbeide med oss.

Vi tenker

Langsiktig og tror at relasjoner man får på Mulighetenes hus er noe som kan vare livet ut.

Vi drømmer om å gjøre en forskjell!

Og vi håper at du gjør det samme. Støtt oss gjerne med et engangsbeløp til konto: 3100.12.83548 eller vipps til 523044

Vi tar også imot donasjoner av klær og enkelt interiør som vi da deler ut i vår gjenbruksbutikk. Les mer om den her.

På forhånd takk!

Kontaktinfo: