Om oss:

Mulighetenes hus er en frivillig organisasjon som ble startet i 2009. Organisasjonen tilbyr hjelp og støtte for mennesker i ulike livssituasjoner og vi har utviklet oss til å bli et kompetansesenter med tilbud innenfor forebyggende sosialt arbeid med en tydelig miljøprofil.

Familiene som er omfattet av tilbudet vårt dreier seg til enhver tid om ca. 150-200 personer, der de fleste av dem er barn og ungdom. Vi har fokus på integrering og flere av familiene som er hos er flerkulturelle. Vi ønsker å hjelpe disse familiene til å integreres i arbeidsliv og samfunnet for øvrig, gjennom familieveiledning, oppfølging og arbeidstrening.  

Mange av dem som benytter seg av våre tilbud har slitt, eller sliter fortsatt med ulike problemer knyttet til rus, arbeidsløshet, dårlig økonomi, psykiske utfordringer, kriminalitet og helseutfordringer.

Hvem driver Mulighetenes hus?

Mulighetenes hus drives av fem ansatte i deltidsstillinger og 25-40 tidgivere. Inntektene våre er støtte fra stat, kommune, bedrifter, givere og salg.

Vi som er ansatte på Mulighetenes hus er fagpersoner fra flere ulike profesjoner; helsearbeidere, sosialarbeidere og pedagoger. Våre medarbeidere har tatt flere kurs og felles videreutdanninger innenfor barnevern og minoriteter, traumebasert omsorg og de fleste er utdannede COS-terapeuter (Circle of Security).

Les mer om COS her.

Løsningsfokusert tilnærming

Vi har valgt at løsningsfokusert tilnærming (LØFT) skal prege all veiledning på Mulighetenes hus. Det å se muligheter og ressurser i møte med mennesker fremfor å ha et problemfokus er verdifullt.

LØFT innenfor veiledning bygger på̊ at «ønsket endring» skjer raskere når vi leter etter det som virker, framfor å finne ut av hva som ikke gjør det. Hvordan vi bruker språket har stor innvirkningen på̊ deltagerne og vi opplever at det å ha et problemorientert språk i møte med mennesker, ofte forsterker problemene. Med dette tenker vi at deltakeren kan oppleve en gjenskapelse av negative følelser rundt seg selv og egne utfordringer om man hele tiden konfronterer vedkomne med feil og mangler, fremfor å løfte ressursene til deltakeren.

Vi velger å fokusere på alle de små̊, konkrete, realistiske endringene som vi ser hos den enkelte. På̊ denne måten vil sannsynligheten for å lykkes øke, og de små forandringene vil etter hvert kunne utløse større forandringer

Visjon:

Ressursgrupper

Mulighetenes hus driver ulike ressursgrupper. I gruppene legges det vekt på å bygge et trygt fellesskap som motiverer til gode livsprosesser. Her har vi fokus på det positive; vi ser mulighetene til den enkelte, i stedet for begrensningene.

Ressursgrupper

Arbeidstrening

I kafeen vår tilbyr vi arbeidstrening og aktivisering for mennesker som har utfordringer med å møte kravene i det ordinære arbeidslivet. Hovedmålet er å hjelpe deltakeren ut i arbeid i en ordinær bedrift, videre utdanning eller annen aktivitet.

aktiviteter

Har du lyst å bli med og få et større sosialt nettverk? Mulighetenes hus arrangerer turer og aktiviteter. Alt fra turer i Dyreparken, Fårup, grillfest, gratis barnebursdag, lekeland, tur i skog og mark etc. Vi ønsker at alle skal inkluderes; lavinntektsfamilier får derfor turene gratis/til redusert pris

Parundevisning

Mulighetenes hus ønsker å styrke samlivet for par og vi arrangerer flere dagseminarer, i tillegg til en weekendsamling i året. Man kan få stort utbytte av å investere i parforholdet – Bli med!

Vi ser på løsninger,
fremfor begrensningene…

Om oss:

Kompetansesenter

Mulighetenes hus er en frivillig organisasjon som ble startet i 2009. Organisasjonen tilbyr hjelp og støtte for mennesker i ulike livssituasjoner og vi har utviklet oss til å bli et kompetansesenter med tilbud innenfor forebyggende sosialt arbeid med en tydelig miljøprofil.

Familiene som er omfattet av tilbudet vårt dreier seg til enhver tid om ca. 150-200 personer, der de fleste av dem er barn og ungdom. Vi har fokus på integrering og flere av familiene som er hos er flerkulturelle. Vi ønsker å hjelpe disse familiene til å integreres i arbeidsliv og samfunnet for øvrig, gjennom familieveiledning, oppfølging og arbeidstrening.  

Mange av dem som benytter seg av våre tilbud har slitt, eller sliter fortsatt med ulike problemer knyttet til rus, arbeidsløshet, dårlig økonomi, psykiske utfordringer, kriminalitet og helseutfordringer.

Hvem driver Mulighetenes hus?

Mulighetenes hus drives av fem ansatte i deltidsstillinger og 25-40 tidgivere. Inntektene våre er støtte fra stat, kommune, bedrifter, givere og salg.

Vi som er ansatte på Mulighetenes hus er fagpersoner fra flere ulike profesjoner; helsearbeidere, sosialarbeidere og pedagoger. Våre medarbeidere har tatt flere kurs og felles videreutdanninger innenfor barnevern og minoriteter, traumebasert omsorg og de fleste er utdannede COS-terapeuter (Circle of Security).

Les mer om COS her.

Løsningsfokusert tilnærming

Vi har valgt at løsningsfokusert tilnærming (LØFT) skal prege all veiledning på Mulighetenes hus. Det å se muligheter og ressurser i møte med mennesker fremfor å ha et problemfokus er verdifullt.

LØFT innenfor veiledning bygger på̊ at «ønsket endring» skjer raskere når vi leter etter det som virker, framfor å finne ut av hva som ikke gjør det. Hvordan vi bruker språket har stor innvirkningen på̊ deltagerne og vi opplever at det å ha et problemorientert språk i møte med mennesker, ofte forsterker problemene. Med dette tenker vi at deltakeren kan oppleve en gjenskapelse av negative følelser rundt seg selv og egne utfordringer om man hele tiden konfronterer vedkomne med feil og mangler, fremfor å løfte ressursene til deltakeren.

Vi velger å fokusere på alle de små̊, konkrete, realistiske endringene som vi ser hos den enkelte. På̊ denne måten vil sannsynligheten for å lykkes øke, og de små forandringene vil etter hvert kunne utløse større forandringer.

Visjon:

Ressursgrupper

Mulighetenes hus driver ulike ressursgrupper. I gruppene legges det vekt på å bygge et trygt fellesskap som motiverer til gode livsprosesser. Her har vi fokus på det positive; vi ser mulighetene til den enkelte, i stedet for begrensningene.

Arbeidstrening

I kafeen vår tilbyr vi arbeidstrening og aktivisering for mennesker som har utfordringer med å møte kravene i det ordinære arbeidslivet. Hovedmålet er å hjelpe deltakeren ut i arbeid i en ordinær bedrift, videre utdanning eller annen aktivitet.

Aktiviteter

Har du lyst å bli med og få et større sosialt nettverk? Mulighetenes hus arrangerer turer og aktiviteter. Alt fra turer i dyrebarken, Fårup, grillfest, gratis barnebursdag, lekeland, tur i skog og mark etc. Vi ønsker at alle skal inkluderes; lavinntektsfamilier får derfor turene gratis/til redusert pris.

Parundevisning

Mulighetenes hus ønsker å styrke samlivet for par og vi arrangerer flere dagseminarer, i tillegg til en weekendsamling i året. Man kan få stort utbytte av å investere i parforholdet – Bli med!

Vi ser på løsninger, fremfor begrensningene…

Kontaktinfo: