Vi ser løsninger,
fremfor begrensninger

I Vennesla sår 1 av 3 utenfor arbeidsliv, på landsbasis er det 1 av 4. Vi ønsker å bryte dette mønsteret. Dette løser vi ved å skape muligheter for mennesker gjennom å se deres ressurser. Vi tror alle kan bidra med noe. Mulighetenes hus er en premissleverandør for tilbud som skaper inkludering, felleskap, selvutvikling og mestring.

Vår visjon:

Vi ønsker å bli kjent med mennesker som av ulike grunner faller utenfor arbeidsliv, skole og sosialt fellesskap. 
Vi vet at dette gjelder mange i Vennesla og at flere av disse kommer fra familier som har slitt med utenforskap i generasjoner. 
Vi tror at dette mønsteret kan brytes. Vi drømmer om å bety en forskjell for folk og miljøet og vi tror alle kan bidra, at alle har ressurser også til å hjelpe hverandre.
Vi tror på frivillig innsats sammen med profesjonell veiledning individuelt, i ressursgrupper og familietiltak.
Vi tror at et godt miljø består av ulike mennesker, med ulik kunnskap og livserfaring. Vi tror at mange bedrifter, privatpersoner og ledere vil tjene på å samarbeide med oss.
Vi tenker langsiktig og tror at relasjoner man får på Mulighetenes hus er noe som kan vare livet ut.
Previous slide
Next slide

Våre tilbud

Vi jobber helhetlig med familier. Våre tre hovedområder er arbeidstrening, gruppetilbud og turer og aktiviteter.

Arbeidstrening

I kafeen vår tilbyr vi arbeidstrening og aktivisering for mennesker som har utfordringer med å møte kravene i det ordinære arbeidslivet. Hovedmålet er å gi arbeidstrening som ender ut i arbeid i en ordinær bedrift, videre utdanning eller annen aktivitet. I tillegg til kafeen, har vi også andre områder hvor det tilbys arbeidstrening. For eksempel gjennom klesutlevering, matutlevering og administrativt arbeid

Grupper

Mulighetenes hus driver ulike ressursgrupper og selvhjelpsgrupper. I gruppene legges det vekt på å bygge et trygt fellesskap som motiverer til gode livsprosesser. Målet med gruppene er å fremme selvutvikling og styrke foreldreferdigheter gjennom en kognitiv tilnærming og innenfor forståelsesrammer som blant annet traumebevisst omsorg og circle of security.

Turer og aktiviteter

Mulighetenes hus arrangerer turer og aktiviteter. Dersom du er i målgruppe, kan du søke om å få turene og aktivitetene gratis. Vi reiser blant annet til dyrebarken, Fårup, bålturer, sosiale kvelder på Mulighetenes hus, høyt og lavt etc. I tillegg tilbyr vi gratis barnebursdag for familier som av ulike årsaker ikke kan arrangere bursdag selv (enten pga. økonomi eller helseutfordringer).

Kafe

Tre dager i uken serveres det deilig lunsj i kafeen vår på Mulighetenes hus. Lunsjen består av ferdigsmurte rundstykker, fersk salatbar, dagens suppe og annen mat vi får inn. Siden kafeen drives på matsvinn, blir menyen litt variert. Menyen legges ut på vår facebook side hver uke. Fra kl.14.00 serverer vi også dagens middagsrett.

Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 11.00-17.00. 
Ukrainsk fredag: Hver fredag serveres Ukrainsk buffet fra kl. 12.00-19.30

Vi holder stengt i alle skoleferier.

Kafeen er åpen for alle.

Sponsorer og samarbeidspartnere

Takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer knyttet til varer, tjenester og økonomisk støtte.

Om oss

Mulighetenes hus er en frivillig organisasjon som ble startet i 2009. Organisasjonen tilbyr hjelp og støtte for mennesker i ulike livssituasjoner og vi har utviklet oss til å bli et brukerstyrt senter med tilbud innenfor forebyggende sosialt arbeid og med en tydelig miljøprofil.

VIPPS TIL: 523044 (valgfritt beløp)

Konto: 3100.12.83548 

Kontaktinfo:

Org. nummer:994 507 249

Ansatte

Bli fast giver

Bli sponsor

Gi en enkeltgave

Om oss

Vi ser løsninger, fremfor begrensninger

I Vennesla sår 1 av 3 utenfor arbeidsliv, på landsbasis er det 1 av 4. Vi ønsker å bryte dette mønsteret. Dette løser vi ved å skape muligheter for mennesker gjennom å se deres ressurser. Vi tror alle kan bidra med noe. Mulighetenes hus er en premissleverandør for tilbud som skaper inkludering, felleskap, selvutvikling og mestring.

Vår visjon:

Vi ønsker å bli kjent med mennesker som av ulike grunner faller utenfor arbeidsliv, skole og sosialt fellesskap. 

Vi vet at dette gjelder mange i Vennesla og at flere av disse kommer fra familier som har slitt med utenforskap i generasjoner. 

 

 

Vi tror at dette mønsteret kan brytes. Vi drømmer om å bety en forskjell for folk og miljøet og vi tror alle kan bidra, at alle har ressurser også til å hjelpe hverandre.

Vi tror på frivillig innsats sammen med profesjonell veiledning individuelt, i ressursgrupper og familietiltak.

 

 

 

Vi tror at et godt miljø består av ulike mennesker, med ulik kunnskap og livserfaring. Vi tror at mange bedrifter, privatpersoner og ledere vil tjene på å samarbeide med oss.

Vi tenker langsiktig og tror at relasjoner man får på Mulighetenes hus er noe som kan vare livet ut.

Våre tilbud

Vi jobber helhetlig med familier. Våre tre hovedområder er arbeidstrening, gruppetilbud og turer og aktiviteter.

Arbeidstrening

I kafeen vår tilbyr vi arbeidstrening og aktivisering for mennesker som har utfordringer med å møte kravene i det ordinære arbeidslivet. Hovedmålet er å gi arbeidstrening som ender ut i arbeid i en ordinær bedrift, videre utdanning eller annen aktivitet. I tillegg til kafeen, har vi også andre områder hvor det tilbys arbeidstrening. For eksempel gjennom klesutlevering, matutlevering og administrativt arbeid

Grupper

Mulighetenes hus driver ulike ressursgrupper og selvhjelpsgrupper. I gruppene legges det vekt på å bygge et trygt fellesskap som motiverer til gode livsprosesser. Målet med gruppene er å fremme selvutvikling og styrke foreldreferdigheter gjennom en kognitiv tilnærming og innenfor forståelsesrammer som blant annet traumebevisst omsorg og circle of security.

Turer og aktiviteter

Mulighetenes hus arrangerer turer og aktiviteter. Dersom du er i målgruppe, kan du søke om å få turene og aktivitetene gratis. Vi reiser blant annet til dyrebarken, Fårup, bålturer, sosiale kvelder på Mulighetenes hus, høyt og lavt etc. I tillegg tilbyr vi gratis barnebursdag for familier som av ulike årsaker ikke kan arrangere bursdag selv (enten pga. økonomi eller helseutfordringer).

Kafe

Tre dager i uken serveres det deilig lunsj i kafeen vår på Mulighetenes hus. Lunsjen består av ferdigsmurte rundstykker, fersk salatbar, dagens suppe og annen mat vi får inn. Siden kafeen drives på matsvinn, blir menyen litt variert. Menyen legges ut på vår facebook side hver uke. Fra kl.14.00 serverer vi også dagens middagsrett.

Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 11.00-17.00. 
Ukrainsk fredag: Hver fredag serveres Ukrainsk buffet fra kl. 12.00-19.30

Vi holder stengt i alle skoleferier.

Kafeen er åpen for alle.

Sponsorer og samarbeidspartnere

Takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer knyttet til varer, tjenester og økonomisk støtte. 

Om oss

Mulighetenes hus er en frivillig organisasjon som ble startet i 2009. Organisasjonen tilbyr hjelp og støtte for mennesker i ulike livssituasjoner og vi har utviklet oss til å bli et brukerstyrt senter med tilbud innenfor forebyggende sosialt arbeid og med en tydelig miljøprofil.

VIPPS TIL: 523044 (valgfritt beløp)

Konto: 3100.12.83548 

 

Org. nummer:994 507 249

Ansatte

Bli fast giver

Bli sponsor

Gi en enkeltgave

Om oss