Ressursgruppe for flerkulturelle

Vi tilbyr ressursgrupper for flerkulturelle hvor målsettingen med tiltaket er å hjelpe foreldre med flerkulturell bakgrunn til å integreres i nærmiljøet, styrke sin foreldrerolle, få hjelp til å utvikle seg og hente inspirasjon/tips om kulturelle rammer og forventninger i samfunnet.

For deg som er foreldre og har en annen kulturell bakgrunn, kan det være behov for informasjon om mange ulike arenaer i samfunnet. Vi ønsker derfor å være en arena hvor det er mulig å stille alle spørsmålene du måtte sitte inne med.

Vi ser ofte at mange velger unnvikelse som strategi når de kjenner på usikkerhet og uro. Kunnskap gir større trygghet slik at det blir lettere å konfrontere nye situasjoner og ellers være aktiv i eget og barnas liv. I tillegg til at gruppedeltakerne får mulighet til å tilegne seg ny kunnskap, får de mulighet til å sette ord på egne opplevelser, tanker og følelser om forskjellige temaer som blir presentert.

Temaer

Temaer vi fokuserer på i gruppa er hva du bærer med deg i «bagasjen» fra tidligere erfaringer og opplevelser. Vi går i tillegg innom temaer om forsoning, håndtering av tunge minner, neste generasjons rolle, ødelagte relasjoner, ventende ting som er igjen i et annet land, og egne foreldres omsorgsrolle kontra egen omsorgsrolle i Norge.

Vi er også innom tips til hvordan forstå nordmenn, kultursjokk, hvordan få nye venner, å forstå det norske arbeidsmarkedet, info om helsevesenet, tips til familieintegrering (bursdager, foreldremøter, foreldrekonferanser osv.), å bruke naturen i Norge, og å sette ord på følelser.

Alle de flerkulturelle gruppene har hatt en varighet på 1 år.

Om du syns dette høres ut som noe for deg, eller om du ønsker mer informasjon kan du kontakte oss her:

Ressursgruppe for flerkulturelle

Ressursgruppe for flerkulturelle

Vi tilbyr ressursgrupper for flerkulturelle hvor målsettingen med tiltaket er å hjelpe foreldre med flerkulturell bakgrunn til å integreres i nærmiljøet, styrke sin foreldrerolle, få hjelp til å utvikle seg og hente inspirasjon/tips om kulturelle rammer og forventninger i samfunnet.

For deg som er foreldre og har en annen kulturell bakgrunn, kan det være behov for informasjon om mange ulike arenaer i samfunnet. Vi ønsker derfor å være en arena hvor det er mulig å stille alle spørsmålene du måtte sitte inne med.

Vi ser ofte at mange velger unnvikelse som strategi når de kjenner på usikkerhet og uro. Kunnskap gir større trygghet slik at det blir lettere å konfrontere nye situasjoner og ellers være aktiv i eget og barnas liv. I tillegg til at gruppedeltakerne får mulighet til å tilegne seg ny kunnskap, får de mulighet til å sette ord på egne opplevelser, tanker og følelser om forskjellige temaer som blir presentert.

Temaer

Temaer vi fokuserer på i gruppa er hva du bærer med deg i «bagasjen» fra tidligere erfaringer og opplevelser. Vi går i tillegg innom temaer om forsoning, håndtering av tunge minner, neste generasjons rolle, ødelagte relasjoner, ventende ting som er igjen i et annet land, og egne foreldres omsorgsrolle kontra egen omsorgsrolle i Norge.

Vi er også innom tips til hvordan forstå nordmenn, kultursjokk, hvordan få nye venner, å forstå det norske arbeidsmarkedet, info om helsevesenet, tips til familieintegrering (bursdager, foreldremøter, foreldrekonferanser osv.), å bruke naturen i Norge, og å sette ord på følelser.

Alle de flerkulturelle gruppene har hatt en varighet på 1 år.

Om du syns dette høres ut som noe for deg, eller om du ønsker mer informasjon kan du kontakte oss her:

Meld deg på her:

Har du behov for et tilbud hvor du kan jobbe med utfordringer knyttet til integrering i nærmiljøet, styrke din foreldrerolle, samt å få hjelp til å utvikle deg og hente inspirasjon/tips om kulturelle rammer og forventninger i samfunnet. Da kan dette tilbudet være for deg. Søk her for plass på gruppe for flerkulturelle.


Dette er et gratis lavterskeltilbud hvor fokuset er at du skal bli tryggere i deg selv og/eller som forelder, i tillegg har vi fokus på å jobbe med integrering og temaer knyttet til dette, samt utfordringer du ellers kanskje har i livet ditt. Alt i trygge og gode omgivelser, sammen med andre i liknende situasjoner. 

Vi ser frem til å høre fra deg:

Flerkulturell gruppe

Vi behandler alle opplysninger om våre søkere – navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, målgruppe og eventuelle helseopplysninger – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å kunne ta en samlet vurdering av deltakere til våre turer, aktiviteter og øvrige tilbud. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det er nødvendig i forbindelse med reservasjon av ferietilbud/aktiviteter. Kun helt nødvendige opplysninger blir eventuelt delt med våre samarbeidspartnere. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. 

Kontaktinfo: