Vi gjør en forskjell for folk og miljøet!

Vi gjør en forskjell for folk og miljøet

Selvhjelpsgruppe - Angst

Angst kan være lammende, altoppslukende og fryktelig vondt. Angst kan føre til isolasjon og man opparbeider seg gjerne ulike strategier for å håndtere angsten, men dette er ofte strategier som gjerne er destruktive og som likevel fører til at livet og funksjonsevne blir innskrenket.

Det er fullt mulig å jobbe med angsten og bli bedre, men det er både skremmende og ubehagelig. Det kan til og med føles helt håpløst og uutholdelig.

Så la oss ta tilbake livet, sammen – Bli med i selvhjelpsgruppe for mennesker med angstproblematikk.

Møtetidspunkt og sted: 

Vi vil være 6-8 deltakere som samles på Mulighetenes Hus hver tirsdag fra kl.17.00-18.30. 

Om gruppen:

Det kan være skummelt å møtes i grupper, samtidig kan det være en fin måte å jobbe med angsten sin. Vi ønsker derfor å skape en trygg arena hvor man kan utfordre seg selv. I tillegg til at man vil bli kjent med egen angst i møte med andre, og andres opplevelser og erfaringer med angst. Sammen kan vi styrke og utfordre hverandre.

I starten ønsker vi å bruke tid på å bli kjent, hvor vi sammen skaper trygge og gode relasjoner til hverandre. Alle skal kunne komme som de er. 

Etter hvert åpnes det opp for at man kan ha mer fokus på ulike temaer som vi sammen kan reflektere rundt. Dette for å skape en økt bevisstgjøring over uhensiktsmessige mønstre man kanskje har opparbeidet seg, hvor vi da kan hjelpe hverandre til å finne nye alternative måter å håndtere egen angst på.

Sentrale temaer:

 • Hva er angst?
 • Ulike typer angst
 • Angst og relasjoner
 • Hvordan angsten påvirker hverdagen
 • Hvilke forventninger har man til tilfriskning?
 • Positive mestringsstrategier
 • Bevisstgjøring rundt tanker, følelser og handlinger som styres av angsten

Målgruppe:

For deg som er over 18 år, og har erfaring med angst.

Gruppeansvarlige:

stine (1)
Stine A. Nilsen

Jeg har egenerfaring med angst og ønsker å bruke denne erfaringen til å hjelpe andre. Jeg har jobbet mye med min angst, og kommet langt på veien. Likevel har jeg fortsatt mye utfordringer knyttet til angst, og jeg trenger fortsatt å jobbe med dette. Derfor ønsker jeg å starte en selvhjelpsgruppe, hvor vi sammen kan dele våre erfaringer.

Jeg brenner for å hjelpe andre og studerer for tiden psykologi. Jeg har stor tro på gruppeprosesser, for jeg mener at man sammen kan lære av hverandre og bruke hverandre til å jobbe med seg selv. 

ANNE
Anne Stokkeland

Jeg er lærer og har god erfaring med gruppearbeid og gruppeprosesser. Jeg har et stort hjerte for det å se mennesker reise seg, og jeg brenner for de sterke menneskemøtene som kan oppstå i en slik gruppe. 

Jeg ønsker å ta med meg min erfaring med gruppearbeid og brennende engasjement for å hjelpe andre, inn i denne gruppen og jeg har stor tro på at vi sammen vil skape en trygg og fin arena hvor vi kan støtte hverandre og jobbe med angstproblematikken den enkelte strever med. 

Ønsker du å søke om plass, eller mer informasjon om tilbudet, kan du gjøre det her:

Angstgruppe

Vi behandler alle opplysninger om våre søkere – navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, målgruppe og eventuelle helseopplysninger – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å kunne ta en samlet vurdering av deltakere til våre turer, aktiviteter og øvrige tilbud. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det er nødvendig i forbindelse med reservasjon av ferietilbud/aktiviteter. Kun helt nødvendige opplysninger blir eventuelt delt med våre samarbeidspartnere. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. 

 

Selvhjelpsgruppe - Angst

Angst kan være lammende, altoppslukende og fryktelig vondt. Angst kan føre til isolasjon og man opparbeider seg gjerne ulike strategier for å håndtere angsten, men dette er ofte strategier som gjerne er destruktive og som likevel fører til at livet og funksjonsevne blir innskrenket.

Det er fullt mulig å jobbe med angsten og bli bedre, men det er både skremmende og ubehagelig. Det kan til og med føles helt håpløst og uutholdelig.

Så la oss ta tilbake livet, sammen – Bli med i selvhjelpsgruppe for mennesker med angstproblematikk.

Møtetidspunkt og sted: 


Vi vil være 6-8 deltakere som samles på Mulighetenes Hus hver tirsdag fra kl.17.00-18.30. 

Om gruppen:

Det kan være skummelt å møtes i grupper, samtidig kan det være en fin måte å jobbe med angsten sin. 

Vi ønsker derfor å skape en trygg arena hvor man kan utfordre seg selv. I tillegg til at man vil bli kjent med egen angst i møte med andre, og andres opplevelser og erfaringer med angst. Sammen kan vi styrke og utfordre hverandre.

I starten ønsker vi å bruke tid på å bli kjent, hvor vi sammen skaper trygge og gode relasjoner til hverandre. Alle skal kunne komme som de er. 

Etter hvert åpnes det opp for at man kan ha mer fokus på ulike temaer som vi sammen kan reflektere rundt. Dette for å skape en økt bevisstgjøring over uhensiktsmessige mønstre man kanskje har opparbeidet seg, hvor vi da kan hjelpe hverandre til å finne nye alternative måter å håndtere egen angst på.

Sentrale temaer:

 • Hva er angst?
 • Ulike typer angst
 • Angst og relasjoner
 • Hvordan angsten påvirker hverdagen
 • Hvilke forventninger har man til tilfriskning?
 • Positive mestringsstrategier
 • Bevisstgjøring rundt tanker, følelser og handlinger som styres av angsten

Målgruppe:

For deg som er over 18 år, og har erfaring med angst.

stine (1)
Stine A. Nilsen

Jeg har egenerfaring med angst og ønsker å bruke denne erfaringen til å hjelpe andre. Jeg har jobbet mye med min angst, og kommet langt på veien. Likevel har jeg fortsatt mye utfordringer knyttet til angst, og jeg trenger fortsatt å jobbe med dette. Derfor ønsker jeg å starte en selvhjelpsgruppe, hvor vi sammen kan dele våre erfaringer.

Jeg brenner for å hjelpe andre og studerer for tiden psykologi. Jeg har stor tro på gruppeprosesser, for jeg mener at man sammen kan lære av hverandre og bruke hverandre til å jobbe med seg selv.

ANNE
Anne Stokkeland

Jeg er lærer og har god erfaring med gruppearbeid og gruppeprosesser. Jeg har et stort hjerte for det å se mennesker reise seg, og jeg brenner for de sterke menneskemøtene som kan oppstå i en slik gruppe. 

Jeg ønsker å ta med meg min erfaring med gruppearbeid og brennende engasjement for å hjelpe andre, inn i denne gruppen og jeg har stor tro på at vi sammen vil skape en trygg og fin arena hvor vi kan støtte hverandre og jobbe med angstproblematikken den enkelte strever med. 

Ønsker du å søke om plass, eller mer informasjon om tilbudet, kan du gjøre det her:

Angstgruppe

Vi behandler alle opplysninger om våre søkere – navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, målgruppe og eventuelle helseopplysninger – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å kunne ta en samlet vurdering av deltakere til våre turer, aktiviteter og øvrige tilbud. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det er nødvendig i forbindelse med reservasjon av ferietilbud/aktiviteter. Kun helt nødvendige opplysninger blir eventuelt delt med våre samarbeidspartnere. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. 

 

Kontaktinfo: