Fedregruppe

På Mulighetenes Hus har vi fokus på hele familien. Vi er opptatt av at barna skal ha en trygg og god omsorg i sin familiesituasjon. Gjennom vår erfaring med ressursgrupper for mødre, ser vi at det å jobbe med foreldrerollen har stor betydning for barns vekst og utvikling, og den enkelte families fungering. På bakgrunn av dette vil Mulighetenes Hus også tilby ressursgruppe for fedre. Dette vil være en trygg arena for å lytte, lære og dele erfaringer og opplevelser om det å være far og mann.

Våre tidligere erfaringer påvirker oss inn i voksenlivet, og for mange kan negative opplevelser gjennom livet påvirke omsorgsrollen. Vi ønsker derfor å rette fokus mot fedre som har negative erfaringer i sin bagasje, slik at vi kan gi støtte og veiledning for at du kan styrke din kompetanse som far.

Samlingene foregår onsdager på ettermiddagstid, der vi starter med felles middag. I gruppa har vi fokus på undervisning, samtaler og utvikling på aktuelle områder. Gruppearbeidet er bygget opp under visjonen om selvstendiggjøring gjennom kognitivt endringsarbeid og løsningsfokusert tilnærming.

Gruppen er basert på blant annet temaer fra Traumebevisst Omsorg og COS (Circle Of Security), som har som mål å bevisstgjøre din egen rolle som far.

Gruppeopplegget vil foregå over 2 år, der også andre tema som «Håndtere og regulere følelser», «Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep» og «Den moderne pappaen» står sentralt.

Er du nysgjerrig på tilbudet? Fyll gjerne ut søknaden under eller
ta kontakt på tlf 41622982 for en uforpliktende samtale.

Fedregruppe

fedregruppe

På Mulighetenes Hus har vi fokus på hele familien. Vi er opptatt av at barna skal ha en trygg og god omsorg i sin familiesituasjon. Gjennom vår erfaring med ressursgrupper for mødre, ser vi at det å jobbe med foreldrerollen har stor betydning for barns vekst og utvikling, og den enkelte families fungering. På bakgrunn av dette vil Mulighetenes Hus også tilby ressursgruppe for fedre. Dette vil være en trygg arena for å lytte, lære og dele erfaringer og opplevelser om det å være far og mann.

Våre tidligere erfaringer påvirker oss inn i voksenlivet, og for mange kan negative opplevelser gjennom livet påvirke omsorgsrollen. Vi ønsker derfor å rette fokus mot fedre som har negative erfaringer i sin bagasje, slik at vi kan gi støtte og veiledning for at du kan styrke din kompetanse som far.

Samlingene foregår onsdager på ettermiddagstid, der vi starter med felles middag. I gruppa har vi fokus på undervisning, samtaler og utvikling på aktuelle områder. Gruppearbeidet er bygget opp under visjonen om selvstendiggjøring gjennom kognitivt endringsarbeid og løsningsfokusert tilnærming.

Gruppen er basert på blant annet temaer fra Traumebevisst Omsorg og COS (Circle Of Security), som har som mål å bevisstgjøre din egen rolle som far.

Gruppeopplegget vil foregå over 2 år, der også andre tema som «Håndtere og regulere følelser», «Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep» og «Den moderne pappaen» står sentralt.

Er du nysgjerrig på tilbudet? Fyll gjerne ut søknaden under eller
ta kontakt på tlf 41622982 for  en uforpliktende samtal

Meld deg på her:

Har du behov for et tilbud hvor du kan jobbe med deg selv og utfordringer knyttet til foreldrerollen, livsmestring, dårlig selvtilit og selvbilde? Da kan dette tilbudet være for deg. Søk her for plass på fedregruppe.

Dette er et gratis lavterskeltilbud hvor fokuset er at du skal bli tryggere i deg selv og/eller som forelder, i tillegg har vi fokus på å jobbe med utfordringer du ellers kanskje har i livet ditt. Alt i trygge og gode omgivelser, sammen med andre i liknende situasjoner. 

Vi ser frem til å høre fra deg:e

Fedregruppe

Vi behandler alle opplysninger om våre søkere – navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, målgruppe og eventuelle helseopplysninger – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å kunne ta en samlet vurdering av deltakere til våre turer, aktiviteter og øvrige tilbud. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det er nødvendig i forbindelse med reservasjon av ferietilbud/aktiviteter. Kun helt nødvendige opplysninger blir eventuelt delt med våre samarbeidspartnere. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. 

Kontaktinfo: