FOKUSgruppe for mødre

Et gratis lavterskeltilbud med fokus på å styrke din rolle som mamma og personlig vekst. Vi møtes en dag i uken, kl. 10.30-13.30. Gruppen vil bestå av 4-7 deltakere.

Gruppen er lagt opp med et nytt tema for hver gang, hvor vi sammen reflekterer over ulike spørsmål. Først møtes vi til en lunsj hvor vi prater om løst og fast, deretter skal vi jobbe med tema for dagen.

Hvem er gruppen for?

Gruppen er for deg som kjenner på ulike utfordringer knyttet til det å være mamma, men også andre aspekter ved livet. Kanskje er det ikke mammarollen i seg selv som er vanskelig, men mangelen på god selvfølelse. Kanskje føler du at du ikke du strekker til og trenger å styrke troen på deg selv. Eller trenger du hjelp til å sortere litt tanker og følelser, slik at du også vil få mer overskudd til å være den mammaen du ønsker?  

Gjennom gruppeprosesser jobber vi sammen med disse utfordringene, hvor vi gjennom kunnskapsformidling, refleksjon og ulike verktøy hjelper hverandre til å utvikle oss. I tillegg kan det være en arena for å skape nye og gode relasjoner. Det kan være skummelt å be om hjelp. Men det finnes ingen større styrke enn å innse at du har behov for hjelp.

Gruppeopplegget

Gruppen varer i to år, hvor vi går gjennom fire trinn. Et nytt trinn i halvåret.

 • Trinn 1: Bli kjent fase med fokus på å skape trygghet

  Her blir vi kjent med hverandre, men også oss selv. I det første trinnet bruker vi først mye tid på å skape en trygg arena hvor vi skal være sammen.

  I tillegg til å bli kjent med hverandre, handler det også om å bli kjent med seg selv. Her handler det om selvtuvikling og bevisstgjøring knyttet til blant annet selvtillit, selvfølelse og selvbildet.

 • Trinn 2: Traumebevisst omsorg
  Trinnet er basert på̊ kunnskapsformidling som kan hjelpe deg som deltaker til å få en større forståelse av hvordan vi formes av tidligere erfaringer og opplevelser. Gjennom trinnet vil du som deltaker bli presentert for ulike verktøy som vil kunne bidra til å forstå deg selv bedre i hvorfor du tenker, føler og handler som du gjør.

  I tillegg vil disse verktøyene kunne bidra til å forstå egne barn bedre. Dette er verktøy som først og fremst handler om å forstå følelser og hvordan man kan regulere egne følelser, så vel som å hjelpe barna til å regulere sine følelser.

 • Trinn 3: Cos-kurs (Circle of Security)
  I dette trinnet gjennomgår vi et cos-kurs. Dette er et foreldreveiledningskurs som har som mål å hjelpe deg som omsorgsperson til å forstå barnets behov og følelser og hvordan man best kan møte disse. Her får du verktøy som kan bidra til at barnet ditt blir sterkere rustet til å møte utfordringer i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.
 • Trinn 4: Veien videre

  I dette trinnet oppsummerer vi litt fra alt vi har vært igjennom. Her reflekterer vi over hva man sitter igjen med. Avslutningsvis i trinnet jobber vi med veien videre.  Her kan man sette seg mål for hva man skal jobbe videre med etter gruppa er ferdig, og hvordan bruke de ulike verktøyene man har lært. Det vil også bli gitt informasjon om andre tilbud på huset, eller andre tilbud i kommunen som kan være relevant for deg.

Relasjonene på Mulighetenes hus kan vare livet ut

Gjennom gruppedeltagelsen på Mulighetenes hus, er målet at du skal få nye verktøy til å kunne jobbe med deg selv og det som oppleves som utfordrende knyttet til foreldrerollen og livet generelt. Hver deltaker får i tillegg oppfølging i form av individuelle samtaler dersom det er behov for dette. Du får i tillegg til gruppesamlinger en unik mulighet til å utvide nettverket ditt gjennom å delta på andre aktiviteter på huset dersom du ønsker det, også etter at gruppen er ferdig.

Ressursgruppe for mødre

mødregruppe

Et gratis lavterskeltilbud med fokus på å styrke din rolle som mamma og personlig vekst. Vi møtes en dag i uken, kl. 10.30-13.30. Gruppen vil bestå av 4-7 deltakere.

Gruppen er lagt opp med et nytt tema for hver gang, hvor vi sammen reflekterer over ulike spørsmål. Først møtes vi til en lunsj hvor vi prater om løst og fast, deretter skal vi jobbe med tema for dagen.

Hvem er gruppen for?

Gruppen er for deg som kjenner på ulike utfordringer knyttet til det å være mamma, men også andre aspekter ved livet. Kanskje er det ikke mammarollen i seg selv som er vanskelig, men mangelen på god selvfølelse. Kanskje føler du at du ikke du strekker til og trenger å styrke troen på deg selv. Eller kanskje du trenger hjelp til å sortere litt tanker og følelser, slik at du også vil få mer overskudd til å være den mammaen du ønsker?  

Gjennom gruppeprosesser jobber vi sammen med disse utfordringene, hvor vi gjennom kunnskapsformidling, refleksjon og ulike verktøy hjelper hverandre til å utvikle oss. I tillegg kan det være en arena for å skape nye og gode relasjoner. Det kan være skummelt å be om hjelp. Men det finnes ingen større styrke enn å innse at du har behov for hjelp.

Gruppeopplegget:

Gruppen varer i to år, hvor vi går gjennom fire trinn. Et nytt trinn i halvåret.

 • Trinn 1: Bli kjent fase med fokus på å skape trygghet

  Her blir vi kjent med hverandre, men også oss selv. I det første trinnet bruker vi først mye tid på å skape en trygg arena hvor vi skal være sammen.

  I tillegg til å bli kjent med hverandre, handler det også om å bli kjent med seg selv. Her handler det om selvtuvikling og bevisstgjøring knyttet til blant annet selvtillit, selvfølelse og selvbildet.

 • Trinn 2: Traumebevisst omsorg
  Trinnet er basert på̊ kunnskapsformidling som kan hjelpe deg som deltaker til å få en større forståelse av hvordan vi formes av tidligere erfaringer og opplevelser. Gjennom trinnet vil du som deltaker bli presentert for ulike verktøy som vil kunne bidra til å forstå deg selv bedre i hvorfor du tenker, føler og handler som du gjør.

  I tillegg vil disse verktøyene kunne bidra til å forstå egne barn bedre. Dette er verktøy som først og fremst handler om å forstå følelser og hvordan man kan regulere egne følelser, så vel som å hjelpe barna til å regulere sine følelser.

 • Trinn 3: Cos-kurs (Circle of Security)
  I dette trinnet gjennomgår vi et cos-kurs. Dette er et foreldreveiledningskurs som har som mål å hjelpe deg som omsorgsperson til å forstå barnets behov og følelser og hvordan man best kan møte disse. Her får du verktøy som kan bidra til at barnet ditt blir sterkere rustet til å møte utfordringer i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.
 •  
 • Trinn 4: Veien videre

  I dette trinnet oppsummerer vi litt fra alt vi har vært igjennom. Her reflekterer vi over hva man sitter igjen med.

  Avslutningsvis i trinnet jobber vi med veien videre. Hvordan Her kan man sette seg mål for hva man skal jobbe videre med, og hvordan bruke de ulike verktøyene man har lært. Det vil også bli gitt informasjon om andre tilbud på huset, eller andre tilbud i kommunen som kan være relevant for deg.

 • Trinn 4: Veien videre

  I dette trinnet oppsummerer vi litt fra alt vi har vært igjennom. Her reflekterer vi over hva man sitter igjen med. Avslutningsvis i trinnet jobber vi med veien videre.  Her kan man sette seg mål for hva man skal jobbe videre med etter gruppa er ferdig, og hvordan bruke de ulike verktøyene man har lært. Det vil også bli gitt informasjon om andre tilbud på huset, eller andre tilbud i kommunen som kan være relevant for deg.

Relasjonene på Mulighetenes hus kan vare livet ut

Gjennom gruppedeltagelsen på Mulighetenes hus, er målet at du skal få nye verktøy til å kunne jobbe med deg selv og det som oppleves som utfordrende knyttet til foreldrerollen og livet generelt. Hver deltaker får i tillegg oppfølging i form av individuelle samtaler dersom det er behov for dette. Du får i tillegg til gruppesamlinger en unik mulighet til å utvide nettverket ditt gjennom å delta på andre aktiviteter på huset dersom du ønsker det, også etter at gruppen er ferdig.

Meld deg på her:

Mødregruppe

Vi behandler alle opplysninger om våre søkere – navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, målgruppe og eventuelle helseopplysninger – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å kunne ta en samlet vurdering av deltakere til våre turer, aktiviteter og øvrige tilbud. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det er nødvendig i forbindelse med reservasjon av ferietilbud/aktiviteter. Kun helt nødvendige opplysninger blir eventuelt delt med våre samarbeidspartnere. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. 

Kontaktinfo: