369938769_688436646645277_4918990157377854090_n

Arbeidstrening

De fleste som arbeider hos oss, opplever at det ikke har vært plass til dem i arbeidslivet. Mange føler seg «sortert bort» fordi de av ulike årsaker ikke kan møte kravene i et ordinært arbeid. Vi ønsker å hjelpe den enkelte til å finne sine iboende ressurser slik at de gjennom arbeid kan kjenne på mening og mestring. Vi har flere eksempler på at personer som har vært i arbeidstrening hos oss, har kommet seg videre ut i ordinært arbeid.

Vi legger til rette for flere arenaer hvor man kan prøve seg ut i et arbeidstreningstiltak enten som frivillig eller gjennom et opplegg via NAV eller andre instanser. Sammen finner vi det rette tiltaket for deg.

Våre arbeidsarenaer:

  • Kafeen er hovedarenaen vår knyttet til arbeidstrening. Her vil du lære deg kafedrift, matlaging og service.

  • Klestutleveringen og matutleveringen vår. Her vil du få jobbe med å organisere, samt levere ut mat og klær til mennesker med lav inntekt.

  • Administrasjon, hvor man kan jobbe med enkel administrasjonsarbeid, markedsføring/sosiale medier o.l

  • Sosialt arbeid, hvor det er mulig å jobbe med gruppearbeid. Her legges det vekt på erfaringskompetanse og personlig egnethet hvor du vil få oppfølging og veiledning fra fagpersonell.

Hovedmål for arbeidstreningen

Målet med arbeidstreningen er å gi personer som har falt utenfor arbeidsmarkedet en god opplæring og arbeidstrening som ender ut i arbeid i en ordinær bedrift, videre utdanning eller annen aktivitet.

Vi ønsker at arbeidstreningen skal motivere til videre utdannelse, praksis og jobbsøking. Vi vil gi en god opplæring i arbeidsliv, som igjen vil øke den enkeltes selvrespekt og tro på seg selv. 

Arbeidstreningen vil favne mer enn bare selve arbeidet, men hjelpe deltakerne til å trene på sosialisering og deltagelse i team med andre kolleger, gi individuell oppfølging og veiledning, samt øke levekår og livskvalitet for de som har falt utenfor samfunnets rammer.

I tillegg ønsker vi å forebygge videre utenforskap hos barna til deltagerne, ved å endre foreldrenes preferanser til jobb og utdanning. Vi ønsker å bidra til å rette fokus på viktigheten av å utnytte alle ressurser i samfunnet. Vi mener at alle har ressurser som kan være til nytte, noen ganger trenger man bare litt veiledning og hjelp til å finne disse ressursene i seg selv og dette ønsker vi å hjelpe deltakerne med.

Uføre

Likevel er det de som ikke kan klare å møte kravene i et ordinært arbeidsliv. Da er det viktig at de som er uføre kan kjenne på at de gjør en nytte og at de kan kjenne på en tilhørighet. I tillegg til at de kan få mestringsfølelse ved å bruke de ressursene de har. For noen er det derfor dette som er målsettingen med tiltaket.

Har du behov for et arbeidsrettet tiltak? Ta gjerne kontakt for mer informasjon vedrørende arbeidstreningen vår.

Kontaktperson Kjetil Viland

Tlf. 976 93 995

Mail: kjetil@muligheteneshus.no

Om oss

Mulighetenes hus er en frivillig organisasjon som ble startet i 2009. Organisasjonen tilbyr hjelp og støtte for mennesker i ulike livssituasjoner og vi har utviklet oss til å bli et brukerstyrt senter med tilbud innenfor forebyggende sosialt arbeid og med en tydelig miljøprofil.

VIPPS TIL: 523044 (valgfritt beløp)

Konto: 3100.12.83548 

Les mer her om hva din støtte bidrar til.

Org. nummer:994 507 249

Ansatte

Bli fast giver

Bli sponsor

Gi en enkeltgave

Om oss