Arbeidstrening

De fleste som arbeider hos oss, opplever at det ikke har vært plass til dem i arbeidslivet. Mange føler seg «sortert bort» fordi de av ulike årsaker ikke kan møte kravene i et ordinært arbeid.

Kafeen fungerer som et arbeidstreningstiltak for mennesker som av ulike grunner sliter med å komme seg ut i arbeid og aktivitet. Tiltaket var først ment primært for deltagerne i våre ressursgrupper, men i dag er tilbudet vel så mye brukt av andre kandidater innenfor målgruppen.

Hovedmål for arbeidstreningen

Målet med arbeidstreningen er å gi personer som har falt utenfor arbeidsmarkedet en god opplæring og arbeidstrening som ender ut i arbeid i en ordinær bedrift, videre utdanning eller annen aktivitet.

Vi har et eksempel her på kafeen hvor ei av de ansatte var på vei inn i en hundre prosent uføre, men med tilrettelegging og en mulighet for ansettelse i kafeen hos oss, er hun nå 50% ansatt og 50% uføre.

Vil gi god opplæring i arbeidsliv

Vi ønsker at arbeidstreningen skal motivere til videre utdannelse, praksis og jobbsøking. Vi vil gi en god opplæring i arbeidsliv, som igjen vil øke den enkeltes selvrespekt og tro på seg selv. 

Arbeidstreningen vil favne mer enn bare selve arbeidet, men hjelpe deltakerne til å trene på sosialisering og deltagelse i team med andre kolleger, gi individuell oppfølging og veiledning, samt øke levekår og livskvalitet for de som har falt utenfor samfunnets rammer.

I tillegg ønsker vi å forebygge videre utenforskap hos barna til deltagerne, ved å endre foreldrenes preferanser til jobb og utdanning. Vi ønsker å bidra til å rette fokus på viktigheten av å utnytte alle ressurser i samfunnet. Vi mener at alle har ressurser som kan være til nytte, noen ganger trenger man bare litt veiledning og hjelp til å finne disse ressursene i seg selv og dette ønsker vi å hjelpe deltakerne med.

Uføre

Likevel er det de som ikke kan klare å møte kravene i et ordinært arbeidsliv. Da er det viktig at de som er uføre kan kjenne på at de gjør en nytte og at de kan kjenne på en tilhørighet. I tillegg til at de kan få mestringsfølelse ved å bruke de ressursene de har. For noen er det derfor dette som er målsettingen med tiltaket.

Har du behov for et arbeidsrettet tiltak? Ta gjerne kontakt for mer informasjon vedrørende arbeidstreningen vår her:

Arbeidstrening

De fleste som arbeider hos oss, opplever at det ikke har vært plass til dem i arbeidslivet. Mange føler seg «sortert bort», fordi de av ulike årsaker ikke kan møte kravene i et ordinært arbeid.

Kafeen fungerer som et arbeidstreningstiltak for mennesker som av ulike grunner sliter med å komme seg ut i arbeid og aktivitet. Tiltaket var først ment primært for deltagerne i våre ressursgrupper, men i dag er tilbudet vel så mye brukt av andre kandidater innenfor målgruppen.

Hovedmål for arbeidstreningen

Er å gi personer som har falt utenfor arbeidsmarkedet en god opplæring og arbeidstrening som ender ut i arbeid i en ordinær bedrift, videre utdanning eller annen aktivitet.

Vi har et eksempel her på kafeen hvor ei av de ansatte var på vei inn i en hundre prosent uføre, men med tilrettelegging og en mulighet for ansettelse i kafeen hos oss, er hun nå 50% ansatt og 50% uføre.

Vil gi god opplæring i arbeidsliv

Vi ønsker at arbeidstreningen skal motivere til videre utdannelse, praksis og jobbsøking. Vi vil gi en god opplæring i arbeidsliv, som igjen vil øke den enkeltes selvrespekt og tro på seg selv. 

Arbeidstreningen vil favne mer enn bare selve arbeidet, men hjelpe deltakerne til å trene på sosialisering og deltagelse i team med andre kolleger, gi individuell oppfølging og veiledning, samt øke levekår og livskvalitet for de som har falt utenfor samfunnets rammer.

I tillegg ønsker vi å forebygge videre utenforskap hos barna til deltagerne, ved å endre foreldrenes preferanser til jobb og utdanning. Vi ønsker å bidra til å rette fokus på viktigheten av å utnytte alle ressurser i samfunnet. 

Vi mener at alle har ressurser som kan være til nytte, noen ganger trenger man bare litt veiledning og hjelp til å finne disse ressursene i seg selv og dette ønsker vi å hjelpe deltakerne med.

Uføre

Likevel er det de som ikke kan klare å møte kravene i et ordinært arbeidsliv. Da er det viktig at de som er uføre kan kjenne på at de gjør en nytte og at de kan kjenne på en tilhørighet. 

I tillegg til at de kan få mestringsfølelse ved å bruke de ressursene de har. For noen er det derfor dette som er målsettingen med tiltaket.

Har du behov for et arbeidsrettet tiltak? Ta gjerne kontakt for mer informasjon vedrørende arbeidstreningen vår her:

Kontaktinfo: