Vi gjør en forskjell for folk og miljøet!

Vi gjør en forskjell for folk og miljøet

Gruppetilbud

Mulighetenes hus har ulike nettverksbyggende tiltak, og samtidig har vi sett behovet for langsiktig tilbud. Vi tilbyr derfor ulike ressursgrupper og selvhjelpsgrupper.

Ressursgrupper:

Disse tilbudene innebærer å hjelpe den enkelte til å styrke iboende resurser, endre negativt handlings- og tankemønster, bearbeide negative følelser og opplevelser, styrke sosial kompetanse, styrke foreldrekompetanse og ikke minst styrke selvfølelse og selvtillit. I tillegg er det fokus på integrering og økonomi.

I disse resurssgruppene har vi fokus på selvutvikling, foreldrekompetanse, famillieveiledning og integrering. 

Familiperspektiv

I mange familier ser man at det videreføres negativ sosial arv gjennom flere generasjoner. På bakgrunn av dette ønsker vi derfor å tilby støtte og veiledning som går ut på å hjelpe hele familien til varig endring av en vanskelig livssituasjon. Vi i Mulighetenes hus har tro på at et støtteapparat rundt hele familien vil gi bedre grunnlag for endring av en negativ utvikling.  

Siden vi ønsker å ha fokus på hele familien, har vi laget egne mødre, fedre og flerkulturelle grupper. Disse gruppene har som hovedmål å hjelpe å styrke deg og din familie sammen. Gruppene er basert på temaer fra blant annet COS (Circle of security) som har som mål å bevisstgjøre din egen rolle som forelder. Du kan lese mer om COS her.

I tillegg har vi en traumebevisst tilnærming gjennom RVTS sin modell om traumebevisst omsorg. Her legges det vekt på hvordan dine erfaringer som du har med deg fra egen oppvekst, har påvirket deg, og vi ser på sammenhengen mellom disse erfaringene og din egen foreldrestil. Videre bruker vi refleksjoner rundt episoder og hendelser som kan ha innvirkning på din egen rolle som forelder.

Selvutvikling

Gjennom ressursgruppene ønsker vi å være med på å bidra til å danne et grunnlag som hjelper den enkelte til å gjennomføre de endringer som er nødvendig for å oppnå selvstendighet på ulike områder i livet. Gjennom gruppene vil du sammen med fagfolk og erfaringskonsulenter få veiledning og verktøy som skal til for å jobbe med deg selv og det du strever med. 

Å gjennomføre en selvutvikling er en krevende og langsiktig prosess, vi ser det dermed som hensiktsmessig å starte med endringsarbeid innen det grunnleggende tankemønsteret og de følelser du har til deg selv. Vi jobber derfor med å styrke selvfølelsen til deg som deltar, i tillegg til å hjelpe deg til å se mulighetene og resursene du har, fremfor begrensingene.

 

Mødregruppe

Dette er et tilbud til deg som er mamma og ønsker å styrke selvfølelsen og kompetansen som mor. Gruppene møtes en gang i uken. Hovedmålet for dette tiltaket er kompetanseheving og nettverksbygging i tillegg til at vi har fokus på selvutvikling. 

mødregruppe
fedregruppe

Fedregruppe

Ved bruk av undervisning, samtaler og gruppeoppgaver får du som far mulighet til å styrke din omsorgsrolle, samt å gjøre en positiv utvikling på de områder som påvirker deg negativt. Samlingene foregår en gang i uka. 

Resurssgruppe for flerkulturelle

Målsettingen med denne gruppen er å hjelpe foreldre med flerkulturell bakgrunn til å integreres i nærmiljøet, styrke foreldrerollen og til å få hjelp til å utvikle deg og hente inspirasjon/tips om kulturelle rammer og forventninger i samfunnet.

Ressursgruppe for flerkulturelle
Hvis du endrer måten du ser på ting, endrer tingene seg også.
 
–  Wayne Dyer 

Selvhjelpsgrupper:

Vi ser verdien i at mennesker med ulike erfaringer kan møtes og utvikles i fellesskap, vi tilbyr derfor ulike selvhjelpsgrupper på Mulighetenes hus.

Det kan være fint å treffe andre som er i samme eller liknende situasjon som en selv, og vi har troen på at man sammen kan hjelpe og støtte hverandre.

Selvhjelp handler om å ta ansvar for eget liv å styre det i den retningen en selv ønsker. Det handler om å sette i gang en prosess fra å være passiv mottaker til å være en aktiv deltaker i eget liv. Gruppene er selvorganiserte og ledes derfor ikke av en terapeut, men baserer seg på fellesskap som bygger på livserfaringer og kunnskap om egne problemer, som hver deltaker har med inn i gruppa.

Alle gruppemedlemmer har taushetsplikt, slik at det er trygt for hver enkelt å dele sine erfaringer, tanker og følelser.

Selvhjelpgruppene er et gratis tilbud til menn og kvinner fra 18 år. Gruppene møtes en gang i uken på Mulighetenes hus.

Kilder:

Selvhjelp.no  Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp, 2020, hva er selvorganisert selvhjelpsgruppe?

Linktrondheim.no  Hva er selvhjelp?

 

Selvhjelpsgruppe - traumer

En selvhjelpsgruppe for deg som har vært utsatt for psykisk og, eller fysisk vold, seksuelle overgrep og andre traumer. En trygg plass å være og samtale om hvordan bli den beste utgaven av seg selv.  I gruppen vil vi se hverandre, vokse og hjelpe hverandre å ta livet tilbake. Dette er en samtalegruppe, med fokus på aktuelle tema.

Selvhjelpsgruppe - Angst

En selvhjelpsgruppe for deg som har erfaring med angstproblematikk. Det kan være skummelt å møtes i grupper, samtidig kan det være en fin måte å jobbe med angsten sin på. Vi ønsker å skape en trygg arena hvor du i møte med andre kan lære deg selv, og angsten å kjenne.  Målet er at man sammen kan finne ulike måter å håndtere, samt jobbe med egen angst.

Selvhjelpsgruppe - Pårørende

En selvhjelpsgruppe for deg som er pårørende til noen med rus og avhengighetsproblematikk. Å være i nær relasjon med noen som strever med avhengighet skaper mange utfordringer i hverdagen, både praktisk og emosjonelt. Som deltaker i gruppen vil du få kunnskap, håp og støtte. I tillegg gir samlingene god plass til erfaringsutveksling og veiledning.

Selvhjelpsgruppe - Barnevern

En selvhjelpsgruppe for voksne med barnevernserfaring. Vi tilbyr en trygg og fordomsfri arena for foreldre med erfaring fra barnevern. Å sitte på andre siden av bordet med norsk barnevern kan gi sterke opplevelser. I denne selvhjelpsgruppen deler vi erfaringer med hverandre, og finner støtte og fellesskap i felles utfordringer.

Ungdomsgruppe

Mange ungdommer finner ikke helt sin plass i organiserte aktiviteter. Vi ønsker å tilby et trygt og bra fellesskap. Derfor tilbyr vi aktiviteter og turer rettet mot ungdom her på Mulighetenes Hus. Dette foregår via en fast ungdomsgruppe her på huset hvor vi har fokus på nettverk, sosialisering og aktiviteter.

Gruppetilbud

Mulighetenes hus har ulike nettverksbyggende tiltak, og samtidig har vi sett behovet for langsiktig tilbud. Vi tilbyr derfor ulike ressursgrupper og selvhjelpsgrupper.

Ressursgrupper:

Disse tilbudene innebærer å hjelpe den enkelte til å styrke iboende resurser, endre negativt handlings- og tankemønster, bearbeide negative følelser og opplevelser, styrke sosial kompetanse, styrke foreldrekompetanse og ikke minst styrke selvfølelse og selvtillit. I tillegg er det fokus på integrering og økonomi.

I disse resurssgruppene har vi fokus på selvutvikling, foreldrekompetanse, famillieveiledning og integrering. 

Familiperspektiv

I mange familier ser man at det videreføres negativ sosial arv gjennom flere generasjoner. På bakgrunn av dette ønsker vi derfor å tilby støtte og veiledning som går ut på å hjelpe hele familien til varig endring av en vanskelig livssituasjon. Vi i Mulighetenes hus har tro på at et støtteapparat rundt hele familien vil gi bedre grunnlag for endring av en negativ utvikling.  

Siden vi ønsker å ha fokus på hele familien, har vi laget egne mødre, fedre og flerkulturelle grupper. Disse gruppene har som hovedmål å hjelpe å styrke deg og din familie sammen. Gruppene er basert på temaer fra blant annet COS (Circle of security) som har som mål å bevisstgjøre din egen rolle som forelder. Du kan lese mer om COS her.

I tillegg har vi en traumebevisst tilnærming gjennom RVTS sin modell om traumebevisst omsorg. Her legges det vekt på hvordan dine erfaringer som du har med deg fra egen oppvekst, har påvirket deg, og vi ser på sammenhengen mellom disse erfaringene og din egen foreldrestil. Videre bruker vi refleksjoner rundt episoder og hendelser som kan ha innvirkning på din egen rolle som forelder.

Selvutvikling

Gjennom ressursgruppene ønsker vi å være med på å bidra til å danne et grunnlag som hjelper den enkelte til å gjennomføre de endringer som er nødvendig for å oppnå selvstendighet på ulike områder i livet. Gjennom gruppene vil du sammen med fagfolk og erfaringskonsulenter få veiledning og verktøy som skal til for å jobbe med deg selv og det du strever med. 

Å gjennomføre en selvutvikling er en krevende og langsiktig prosess, vi ser det dermed som hensiktsmessig å starte med endringsarbeid innen det grunnleggende tankemønsteret og de følelser du har til deg selv. Vi jobber derfor med å styrke selvfølelsen til deg som deltar, i tillegg til å hjelpe deg til å se mulighetene og resursene du har, fremfor begrensingene.

mødregruppe

Mødregruppe

Dette er et tilbud til deg som er mamma og ønsker å styrke selvfølelsen og kompetansen som mor. Gruppene møtes en gang i uken. Hovedmålet for dette tiltaket er kompetanseheving og nettverksbygging i tillegg til at vi har fokus på selvutvikling. 

fedregruppe

Fedregruppe

Ved bruk av undervisning, samtaler og gruppeoppgaver får du som far mulighet til å styrke din omsorgsrolle, samt å gjøre en positiv utvikling på de områder som påvirker deg negativt. Samlingene foregår en gang i uka. 

Ressursgruppe for flerkulturelle

Resurssgruppe for flerkulturelle

Målsettingen med denne gruppen er å hjelpe foreldre med flerkulturell bakgrunn til å integreres i nærmiljøet, styrke foreldrerollen og til å få hjelp til å utvikle deg og hente inspirasjon/tips om kulturelle rammer og forventninger i samfunnet.

Hvis du endrer måten du ser på ting, endrer tingene seg også.
 
–  Wayne Dyer 

Selvhjelpsgrupper:

Vi ser verdien i at mennesker med ulike erfaringer kan møtes og utvikles i fellesskap, vi tilbyr derfor ulike selvhjelpsgrupper på Mulighetenes hus.

Det kan være fint å treffe andre som er i samme eller liknende situasjon som en selv, og vi har troen på at man sammen kan hjelpe og støtte hverandre.

Selvhjelp handler om å ta ansvar for eget liv å styre det i den retningen en selv ønsker. Det handler om å sette i gang en prosess fra å være passiv mottaker til å være en aktiv deltaker i eget liv. Gruppene er selvorganiserte og ledes derfor ikke av en terapeut, men baserer seg på fellesskap som bygger på livserfaringer og kunnskap om egne problemer, som hver deltaker har med inn i gruppa.

Alle gruppemedlemmer har taushetsplikt, slik at det er trygt for hver enkelt å dele sine erfaringer, tanker og følelser.

Selvhjelpgruppene er et gratis tilbud til menn og kvinner fra 18 år. Gruppene møtes en gang i uken på Mulighetenes hus.

Kilder:

Selvhjelp.no  Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp, 2020, hva er selvorganisert selvhjelpsgruppe?

Linktrondheim.no – Hva er selvhjelp?

 

Selvhjelpsgruppe - traumer

En selvhjelpsgruppe for deg som har vært utsatt for psykisk og, eller fysisk vold, seksuelle overgrep og andre traumerEn trygg plass å være og samtale om hvordan bli den beste utgaven av seg selv.  I gruppen vil vi se hverandre, vokse og hjelpe hverandre å ta livet tilbake. Dette er en samtalegruppe, med fokus på aktuelle tema.

Selvhjelpsgruppe - Angst

En selvhjelpsgruppe for deg som har erfaring med angstproblematikk. Det kan være skummelt å møtes i grupper, samtidig kan det være en fin måte å jobbe med angsten sin på. Vi ønsker å skape en trygg arena hvor du i møte med andre kan lære deg selv, og angsten å kjenne.  Målet er at man sammen kan finne ulike måter å håndtere, samt jobbe med egen angst.

Selvhjelpsgruppe - Pårørende

En selvhjelpsgruppe for deg som er pårørende til noen med rus og avhengighetsproblematikk. Å være i nær relasjon med noen som strever med avhengighet skaper mange utfordringer i hverdagen, både praktisk og emosjonelt. Som deltaker i gruppen vil du få kunnskap, håp og støtte. I tillegg gir samlingene god plass til erfaringsutveksling og veiledning.

Selvhjelpsgruppe - Barnevern

En selvhjelpsgruppe for voksne med barnevernserfaring. Vi tilbyr en trygg og fordomsfri arena for foreldre med erfaring fra barnevern. Å sitte på andre siden av bordet med norsk barnevern kan gi sterke opplevelser. I denne selvhjelpsgruppen deler vi erfaringer med hverandre, og finner støtte og fellesskap i felles utfordringer.

Ungdomsgruppe

Mange ungdommer finner ikke helt sin plass i organiserte aktiviteter. Vi ønsker å tilby et trygt og bra fellesskap. Derfor tilbyr vi aktiviteter og turer rettet mot ungdom her på Mulighetenes Hus. Dette foregår via en fast ungdomsgruppe her på huset hvor vi har fokus på nettverk, sosialisering og aktiviteter.

Kontaktinfo: