Hva er COS (Circle of security)?

Circle og security (COS), eller trygghetssirkelen på norsk, er en modell som er bygget opp for å analysere, samt tolke barns adferd, følelser og behov. Trygghetssirkelen er en veiledningsmodell for foreldre hvor målet er å hjelpe foreldre til å få et trygt tilknytningssted som igjen vil hjelpe barna til å få en trygg tilknytning til sine foreldre.

Trygghetsirkelen skal være et hjelpemiddel for å forstå barnet bedre, som igjen vil være med på at man som foreldre klarer å møte barnet på sine følelser og behov. Grunnprinsippet er at du skal være større, sterkere og klokere. Det er du som voksen som har ansvar for å hjelpe barnet til å kunne regulere sine følelser, til å føle seg trygg, ivaretatt og forstått.

Likevel er det ikke alltid lett å være den som er større, sterkere og klokere. Vi har også med oss ting i bagasjen som kan være med på å forme vår egen foreldrestil. Målet med COS-kurset er å bevisstgjøre seg egne atferdsmønster, for videre å forstå barnet innenfra.

Forebygging

Å skape en god tilknytning tidlig, er forebyggende for barnets utvikling og psykiske helse. Barn med trygg tilknytning er tryggere, mer selvsikre, harmoniske, sosiale og empatiske.

Barnevernspedagog Heine Vihovde Vestvik sier dette om trygg tilknytning til barnehage.no (Trine Jonassen, 2015, God tilknytning er ren forebygging):

– De fleste barn har en trygg tilknytning til sine omsorgspersoner. Tilknytningsmønsteret går i stor grad i arv. Man gjentar mot sine barn det man selv opplevde i oppveksten. Trygge barn har en følelsestrygghet ovenfor foreldre og andre omsorgspersoner både når det gjelder gode og dårlige følelser. De er glade i å utforske, har gode sosiale ferdigheter og preges av optimisme. Trygg tilknytning kjennetegnes også gjerne ved at barn gjennom tilknytningspersonen blir flinke å regulere egne følelser rimelig fort, sier Vestvik.

Selv om tilknytningsmønsteret tilsynelatende går i «arv», er det ikke dermed sagt at en utrygg tilknytning i generasjoner ikke kan brytes. Nettopp ved å bli bevisst eget tilknytningsmønster og hvordan dine erfaringer som barn kan ha påvirket deg, vil du systematisk kunne jobbe med å bryte et negativt mønster negative å skape en god og trygg tilknytning til ditt barn.

«Haimusikk»

Vi bli alle slitene og mister tålmodigheten. Når barnet skriker, ikke vil kle seg, er trassig o.l. kan vi tolke det som en negativ og uønsket adferd. Man kan på mange måter si at man hører «haimusikk» – vi ser gjerne barnet med haimusikken spillende i hodet når vi er slitne. Da må vi vite hva som skjer og skru av musikken. Vi må se at det bråkete barnet trenger kontakt, ikke irettesettelse. Når haimusikken spiller ser vi negative egenskaper hos barnet. Det er krevende, manipulerende og bare ute etter oppmerksomhet. 

Haimusikk kan gjøre oss fjerne, irriterte og passive. Vi ser noe i barnet vi ikke hadde trengt å se. Vi har for eksempel dårlig erfaring med sinne og skyver barnet bort når det er sint. Eller blir sint selv. Vi voksne kjefter for eksempel sjelden på hverandre, og grunnen til det er at vi er opptatt av hvordan vi blir oppfattet. Men sammen med barn glemmer vi lett hvordan vi virker inn på de andre – altså barna. De tåler det langt dårligere enn voksne, så det er et paradoks, sier psykolog Ida Brandtzæg til barnehage.no (Trine Jonassen, 2016, Den trygge sirkelen).

Målet med COS kurset

Målet er å dempe haimusikken, for videre å lære seg hvordan man kan håndtere bedre de situasjonene hvor haimusikken oppstår.

COS passer for alle småbarnsforeldre som ønsker å lære mer om hvordan du kan se barnet innenfra og forstå deres adferdsmønster. Noe som igjen vil være med å bidra til en mer harmonisk og reguleringsstøttende familiedynamikk.

Hva er COS (Circle of security)?

COS (Circle of security)

Circle og security (cos), eller trygghetssirkelen på norsk, er en modell som er bygget opp for å analysere, samt tolke barns adferd, følelser og behov. Trygghetssirkelen er en veiledningsmodell for foreldre hvor målet er å hjelpe foreldre til å få et trygt tilknytningssted som igjen vil hjelpe barna til å få en trygg tilknytning til sine foreldre.

Trygghetsirkelen skal være et hjelpemiddel for å forstå barnet bedre, som igjen vil være med på at man som foreldre klarer å møte barnet på sine følelser og behov. Grunnprinsippet er at du skal være større, sterkere og klokere. Det er du som voksen som har ansvar for å hjelpe barnet til å kunne regulere sine følelser, til å føle seg trygg, ivaretatt og forstått.

Likevel er det ikke alltid lett å være den som er større, sterkere og klokere. Vi har også med oss ting i bagasjen som kan være med på å forme vår egen foreldrestil. Målet med COS-kurset er å bevisstgjøre seg egne atferdsmønster, for videre å forstå barnet innenfra.

Forebygging

Å skape en god tilknytning tidlig, er forebyggende for barnets utvikling og psykiske helse. Barn med trygg tilknytning er tryggere, mer selvsikre, harmoniske, sosiale og empatiske.

Barnevernspedagog Heine Vihovde Vestvik sier dette om trygg tilknytning til barnehage.no (Trine Jonassen, 2015, God tilknytning er ren forebygging):

– De fleste barn har en trygg tilknytning til sine omsorgspersoner. Tilknytningsmønsteret går i stor grad i arv. Man gjentar mot sine barn det man selv opplevde i oppveksten. Trygge barn har en følelsestrygghet ovenfor foreldre og andre omsorgspersoner både når det gjelder gode og dårlige følelser. De er glade i å utforske, har gode sosiale ferdigheter og preges av optimisme. Trygg tilknytning kjennetegnes også gjerne ved at barn gjennom tilknytningspersonen blir flinke å regulere egne følelser rimelig fort, sier Vestvik.

Selv om tilknytningsmønsteret tilsynelatende går i «arv», er det ikke dermed sagt at en utrygg tilknytning i generasjoner ikke kan brytes. Nettopp ved å bli bevisst eget tilknytningsmønster og hvordan dine erfaringer som barn kan ha påvirket deg, vil du systematisk kunne jobbe med å bryte et negativt mønster negative å skape en god og trygg tilknytning til ditt barn.

«Haimusikk»

Vi bli alle slitene og mister tålmodigheten. Når barnet skriker, ikke vil kle seg, er trassig o.l. kan vi tolke det som en negativ og uønsket adferd. Man kan på mange måter si at man hører «haimusikk» – vi ser gjerne barnet med haimusikken spillende i hodet når vi er slitne. 

Da må vi vite hva som skjer og skru av musikken. Vi må se at det bråkete barnet trenger kontakt, ikke irettesettelse. Når haimusikken spiller ser vi negative egenskaper hos barnet. Det er krevende, manipulerende og bare ute etter oppmerksomhet. 

Haimusikk kan gjøre oss fjerne, irriterte og passive. Vi ser noe i barnet vi ikke hadde trengt å se. Vi har for eksempel dårlig erfaring med sinne og skyver barnet bort når det er sint. Eller blir sint selv. 

Vi voksne kjefter for eksempel sjelden på hverandre, og grunnen til det er at vi er opptatt av hvordan vi blir oppfattet. Men sammen med barn glemmer vi lett hvordan vi virker inn på de andre – altså barna. De tåler det langt dårligere enn voksne, så det er et paradoks, sier psykolog Ida Brandtzæg til barnehage.no (Trine Jonassen, 2016, Den trygge sirkelen).

Målet med COS kurset

Målet er å dempe haimusikken, for videre å lære seg hvordan man kan håndtere bedre de situasjonene hvor haimusikken oppstår.

COS passer for alle småbarnsforeldre som ønsker å lære mer om hvordan du kan se barnet innenfra og forstå deres adferdsmønster. Noe som igjen vil være med å bidra til en mer harmonisk og reguleringsstøttende familiedynamikk.