Medarbeidere

Raymond H. Bærø

Styre/Daglig leder

Raymond sitter i styret som er øverste organ på Mulighetenes hus. Han har 20 års erfaring i arbeid med mennesker.

Mona Bærø

Ansatt/sykepleier

Mona er utdannet sykepleier med ulike videreutdanninger innen sosialt arbeid. Mona elsker å se forandringene som skjer i mennesker som igjen finner håp, livsgnist og derav gjør positive endringer som påvirker dem selv, familien og deres sosiale nettverk.

Harald Eivindson

Frivillig/Sosionom

Harald er utdannet sosionom og videreutdanning i gruppeterapi. Han arbeider til daglig på Evje og på huset er han frivillig miljøterapeut i samtale med fedre.

Mette Rasmussen

Ansatt/sosionom

Mette er selve grunderen av ressursgruppene på Mulighetenes hus. Hun er utdannet sosionom og har jobbet på Mulighetens hus siden 2010.

Marit Aabel Grosaas

Frivillig medarbeider

Marit er medgruppeleder i ressursgruppe for mødre.

Anette K. Olsen

Frivillig/kokk

Anette er utdannet kokk og har ansvaret for Mulighetenes hus kafe to dager i uken som frivillig. 
 

Anne Guri Eriksen

Frivillig medarbeider

Anne Guri er medgruppeleder i ressursgruppe for mødre.  

Aksel Førde

Frivillig

Aksel er medleder på aktiviteter og turer

Solveig Grundetjern Moseidjord

Ansatt

solveig er utdannet som blomsterdekoratør og er leder av kjøkkenet på Mulighetenes hus kafe

Kamilla og Andrej Matjas

Frivillige/ renholdere

De er renholdsarbeidere på Mulighetens hus og de bidrar også som frivillige på turer og aktiviteter. De er med å legger til rette for ulike møteplasser for polske familier.

Styret:

  • Kjetil Viland- styreleder
  • Lill Veronica Hansen
  • Gunvor Jackobsen
  • Gunnar Dannevig
  • Raymond Bærø

Tidgivere

Vi har mellom 30 og 40 tidgivere i organisasjonen som bidrar på ulikt vis i ressursgrupper, på aktiviteter og turer, i kafeen, som vedlikeholdsarbeidere med mer.

Kontaktinfo: